WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

W poprzednim roku szkolnym nasza szkoła brała udział w VII Edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla Szkół „ZBIERAJ  BATERIE” . W kategorii za zebranie największej masy zużytych baterii  i akumulatorów wśród małych Szkół Podstawowych zajęliśmy 29 miejsce.                       
Uczniowie naszej szkoły poprzez selektywną zbiórkę odpadów przyczynili się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Przekazane przez naszą szkołę baterie trafiły do Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Biosystem S.A., gdzie zostały poddane procesom recyklingu i odzysku.

Zgodnie z regulaminem konkursu, nasza szkoła otrzymała bon prezentowy o wartości 100 zł., który zostanie przeznaczony na zakup lektur szkolnych.
W tym roku szkolnym również nasza szkoła bierze udział w VIII Edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „ZBIERAJ BATERIE I  TELEFONY”. Uczestniczące  w projekcie szkoły rywalizują o nagrody przyznawane za największą zbiórkę zużytych baterii i telefonów komórkowych. Konkurs trwa do 10 maja 2019 roku. Wszystkie klasy w naszej szkole będą również rywalizowały między sobą. W ostatnim dniu każdego miesiąca będą ważone zebrane baterie przez poszczególne klasy i obliczana średnia waga baterii przypadająca na jednego ucznia klasy. Wyniki klasowych rywalizacji będą podawane na tablicy na szkolnym korytarzu. Głównym celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej uczniów w zakresie właściwego pozbywania się zużytych, bezprzewodowych źródeł prądu elektrycznego.