WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

W dniu 24 września 2018r. odbyły się wybory na opiekuna i członków Samorządu  Szkolnego. W głosowaniu brało udział 26 uczniów z klas IV – VIII. W  wyborach  oddano 26 głosów ważnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania powołano Radę Samorządu w składzie:

Przewodniczący – Paolo Sieńko kl. VII
Za-ca przewodniczącego – Jan Dunikowski kl. V
Sekretarz – Danuta Wieczorek kl. V

 

Na opiekuna samorządu został wybrany p. Maciej Papież.