WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

W dniu 21 września odbyła się w naszej szkole jubileuszowa akcja Sprzątanie Świata. Hasło tegorocznej akcji brzmiało: „Akcja – segregacja!, 2 x więcej, 2 x czyściej”. Celem akcji była promocja selektywnej zbiórki odpadów.
Uczniowie przed wyjściem na sprzątanie zostali przez organizatorów zapoznani z celem akcji oraz zasadami odpowiedniego segregowania śmieci. Następnie zaopatrzeni w rękawiczki i worki w odpowiednich kolorach ( niebieski, żółty, zielony i czarny) wraz z nauczycielami udali się wytyczonymi trasami, aby uprzątnąć śmieci, które znajdowały się wzdłuż dróg prowadzących przez Owczary. Zebrano 12 worków posegregowanych śmieci.
Wszystkim uczniom  uczestniczącym  w akcji dziękujemy za włożony wysiłek w to,aby nasza miejscowość była czysta. Nauczycielom dziękujemy za opiekę nad uczniami podczas sprzątania.

Organizatorzy: A. Szlawska, A. Niemiec