WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

Na mocy porozumienia pomiędzy Marszałkiem Województwa Małopolskiego a Gminą Zielonki naszej szkole został nieodpłatnie przekazany oczyszczacz powietrza. Tym samym kontynuujemy akcję informacyjno - edukacyjną nt. podejmowania szeregu działań mających na celu poprawę jakości powietrza oraz kreowania w świadomości naszych przedszkolaków i uczniów, ale i rodziców postaw proekologicznych. Ważne, by mieli oni świadomość, że czyste powietrze jest naszym dobrem wspólnym, a jego zanieczyszczenie stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia.

logo oczyszczacz