WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

W tym roku szkolnym Gminna Parada Patronów odbyła się już po raz drugi,  8 czerwca w Zespole Szkół w Korzkwi. Każda ze szkół gminy Zielonki prezentowała postać swojego patrona w krótkim programie artystycznym. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas 2 i 3 oraz Kamil Sieńko z klasy 7.
Na początku naszego programu wyświetlony został film o życiu i działalności Eugeniusza Kwiatkowskiego, nakręcony przez uczniów klas 5 – 7 pod kierunkiem pani M. Dryji, E. Ozgi
i M. Migdał. Następnie uczniowie klasy 3 pod kierunkiem pani K. Maj przygotowali scenki z życia patrona naszej szkoły – od jego urodzin aż do śmierci. Na zakończenie dziewczynki  z klasy 2: Lena, Zuzanna, Hania i Natalia wykonały taniec „Bałtyckie mewy” przygotowany przez panią D. Stolarzewicz.
Każda ze szkół po swojej prezentacji przygotowała pytania do quizu nawiązujące do wydarzeń z życia patronów. Okazało się, że uczestnicy z wielką uwagą przysłuchiwali się prezentacjom i potrafili odpowiedzieć nawet na najtrudniejsze pytania.
Ostatnim  punktem  programu był uroczysty przemarsz barwnym korowodem ze szkoły do zamku w Korzkwi. Tam dyrektor szkoły, Pani Regina Styn, wręczyła przedstawicielom szkół pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w II Gminnej Paradzie Patronów. Dyplom dla naszej szkoły odebrał Kamil Sieńko.