WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Święta Flagi, które przypada  na 2 maja, każda klasa odbyła wycieczkę na Wawel, uczniowie przygotowywali ręcznie robione flagi: zerówka – na szkolny korytarz, klasa II do sal lekcyjnych,  a klasa VI i VII przygotowała flagi, które zostały rozdane po uroczystym apelu mieszkańcom Owczar.
Klasa III roznosiła flagi przy ulicy Długiej, kl. IV i V przy ulicy Dolina i przy drodze na Górze, a klasy najstarsze na Gielniówkę i Międzygaj. Mieszkańcy chętnie rozmawiali z uczniami, którzy wykazali się wiedzą o konstytucji i 100-leciu niepodległości.
Uroczysty apel z Pocztem Sztandarowym odbył się w piątek 27 kwietnia. Klasy IV, V, VI, VII przygotowały pieśni patriotyczne. Uczestnicy apelu obejrzeli prezentację o symbolach Polski, a uczeń klasy VII, Mateusz Kolarski, przypomniał założenia Konstytucji 3 Maja.
Uczniowie zabrali flagi do swoich domów.