WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

25 kwietnia uczniowie klas „0” i II  wybrali się na wycieczkę do Krakowa.  Byli na Zamku Królewskim na Wawelu i uczestniczyli w lekcjach historii. Klasa „0” wzięła udział w  lekcji na temat  legend  wawelskich, w czasie której dzieci poznawały dzieje Wawelu na podstawie legend: O królu Kraku i królewnie Wandzie; O smoku wawelskim; O Stańczyku, co nawet z królem żartował; O głowie wawelskiej; O dzwonie "Zygmunt"; O podziemnym zamku.
Uczniowie klasy II poznawali życie na zamku. Przewodnik  opowiadał o codziennym życiu mieszkańców zamku renesansowego: królów, ich najbliższej rodziny, najważniejszych urzędników oraz dostojników dworskich. Omawiany był apartament mieszkalny, funkcje poszczególnych pomieszczeń, a także ich wyposażenie. Dzieci, na podstawie oglądanych zabytków muzealnych, poznawały sposoby spędzania wolnego czasu. Poznały również legendy i podania związane z Wawelem: Podziemny zamek, Głowa wawelska, O Stańczyku, co nawet z królem żartował, Dzwon "Zygmunt".
Zajęcia odbywały się w wybranych komnatach drugiego piętra zamku. Na zakończenie uczniowie zwiedzili Smoczą Jamę i podziwiali ziejącego smoka wawelskiego. Zobaczyli również niezwykły pomnik psa Dżoka, którego historia staje się jedną z legend Krakowa.