WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

Rozpoczęliśmy koleją edycję projektu "Już pływam" dla uczniów z terenu Gminy Zielonki. W edycji jesiennej (wrzesień - grudzień 2016) adresatami projektu są uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Owczarach.
Program "Już pływam" jest realizowany w Gminie Zielonki przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach zadania: zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Zajęcia nauki pływania odbywają się na krytej pływalni w Ośrodku Sportowo - Rekreacyjnym w Zabierzowie, przy fachowej opiece instruktora i ratowników. Celem 16 godzin lekcji jest podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów, nabycie podstawowych umiejętności pływackich, profilaktyka wad postawy i skrzywień kręgosłupa, wzrost bezpieczeństwa podczas korzystania z odpoczynku nad zbiornikami wodnymi.

Mamy nadzieję, że nasi dzielni pierwszoklasiści osiągną zakładane rezultaty.

Madzi, Hani, Lence, Zuzi, Klaudii, Natalii, Ksaweremu, Wiktorkowi, Karolkowi życzymy wiele wytrwałości w dążeniu do nabycia jak najlepszych umiejętności pływackich :)

b1 juz plywam mni 1