WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

Informujemy, że w nowym roku szkolnym 2016/2017 będzie możliwość skorzystania z pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zielonki.
Poniżej zamieszczamy wzór wniosku obowiązujący przy ubieganiu się o pomoc oraz informacje ogólne dla wnioskodawców.

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ZIELONKI - POBIERZ PLIK

 

OGŁOSZENIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ZIELONKI w roku szkolnym 2016/2017 - POBIERZ PLIK