WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

24 maja uczniowie klas „0” – III byli na wycieczce w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Uczestniczyli w ciekawych zajęciach bibliotecznych, rozmawiali o bogatym (ponad 300 tysięcy) księgozbiorze biblioteki, obejrzeli wypożyczalnię i dolny magazyn z przesuwanymi regałami.
Uczniowie klas „0” i I poznali wiersz Jana Brzechwy „Sowa” i wykonali książeczkę z wierszem i własnoręcznie malowanymi ilustracjami.
Uczniowie klas II i III wzięli udział w zajęciach z elementami bajkoterapii „Franklin i zazdrość”. Poznali drewniany teatrzyk Kamishibai, który jest obecnie coraz popularniejszy w krajach Europy Zachodniej, a w Polsce dotąd nieznany. Dzieci wykonały techniką origami bohatera bajki – żółwia Franklina.