WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

Zapraszamy rodziców dzieci zapisanych do klasy 1 i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2015/2016 na spotkanie organizacyjne z dyrektorem i przyszłymi wychowawcami, które odbędzie się 22 czerwca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 w budynku szkoły