WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

Wynik Sprawdzianu po klasie VI w 2015r

1 kwietnia 2015r uczniowie klas VI w całej Polsce przystąpili do pierwszego poważnego egzaminu w ich życiu. Sprawdzian po klasie VI po raz pierwszy w tym roku składał się z dwóch części. Pierwsza dotyczyła kompetencji polonistyczno – matematyczno - przyrodniczych  tzw ogólna (można z niej było uzyskać max 41 pkt.), druga sprawdzała umiejętności językowe z zakresu języka angielskiego (z tej części można było zdobyć max 40 pkt.).

Nasi uczniowie w tym roku bardzo dobrze spisali się w obydwóch częściach egzaminu, uzyskując w sumie za cały sprawdzian najwyższy wynik w gminie Zielonki 70,3 pkt. na 81 pkt. możliwych do zdobycia.

Wynik nasz znalazł się również dużo powyżej wyniku w powiecie i województwie.

         Wszystkim uczniom bardzo serdecznie gratulujemy!!!

Poniżej w tabeli przedstawiamy wyniki  punktowe wszystkich szkół w gminie oraz zestawienie na tle powiatu i województwa.

 Maksymalna liczba punktów do zdobycia na całym sprawdzianie wynosiła 81 pkt:

Nazwa szkoły

Średni wynik punktowy

za 2015r z podziałem na

II części sprawdzianu

Średni wynik punktowy

za cały sprawdzian

w 2015r

część ogólna j.angielski
SP Owczary 34,9 35,4 70,3
SP Zielonki 32,5 36,1 68,6
SP Bibice 33,0 35,5 68,5
SP Korzkiew 31,5 33,6 65,1
SP Wola Zachariaszowska 30,9 32,4 63,3
                                 Gmina 32,5 35,2 67,7
                                 Powiat 29,1 32,3 61,4
                      Województwo 28,5 31,7 60,2