WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

Do końca maja 2015 r. w naszej szkole zostanie przeprowadzona diagnoza zewnętrzna, czyli badanie wiadomości i umiejętności uczniów z przedmiotów: język polski, historia, matematyka, przyroda, język angielski i nauczanie zintegrowane (kl. 1-3).
Wyniki diagnozy zostaną przedstawione uczniom i rodzicom.
W razie konieczności dla każdego ucznia zostanie wdrożony indywidualny program, czyli przypomnienie, utrwalenie wiadomości i umiejętności z podstawy programowej danego przedmiotu.