WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

Bardzo miło jest nam poinformować, że Szkoła Podstawowa im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Owczarach zakwalifikowała się do projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie
i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły. Edycja 2015”. Jest to ogólnopolski projekt systemowy Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowany w partnerstwie
z fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.

Do programu zakwalifikowały się szkoły z największą liczbą punktów z danego województwa, na podstawie udzielonych odpowiedzi twierdzących, dotyczących gotowości podjęcia współpracy w wymaganych obszarach.

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli
w Polsce poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań.

Cele szczegółowe projektu to m.in.: diagnoza stanu obecnego współpracy w placówce, wypracowanie modeli rozwiązań wzmacniających współpracę na wszystkich poziomach edukacyjnych, stworzenie i udostępnienie wiedzy w zakresie możliwości aktywnego udziału rodziców w życiu szkół i przedszkoli, a także stworzenie wiedzy dotyczącej aktywnego uczestnictwa uczniów i uczennic w życiu szkół, głównie w ramach samorządu uczniowskiego.

Efektem końcowym udziału w projekcie i współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców będzie opracowanie Programu Współpracy jako narzędzia do dalszego rozwijania współdziałania.

Do udziału w projekcie w naszej szkole powołano 3 zespoły: uczniów, rodziców i nauczycieli, którzy poprzez uczestnictwo w warsztatach, debatach podnoszą swoje kompetencje
w zakresie podejmowania i utrzymywania współpracy w szkole.

Na pierwszym warsztacie uczestnicy mogli poznać: zasady udanej współpracy, dobre praktyki, zapoznać się z zasadami prowadzenia debat. Do naszej szkoły powrócili z pięknymi projektami „szkoły marzeń”, gdzie królują takie wartości jak: akceptacja, tolerancja, szacunek, współpraca, a czas umilają wspólne wyjścia do teatru, zabawa na nowoczesnym placu zabaw czy basenie…J

4 maja 2015 r. odbyła się w naszej szkole debata przeprowadzona przez trenera Pana Stanisława Bobulę, z udziałem uczniów, rodziców i nauczycieli. Jej celem była diagnoza stanu współpracy oraz wysunięcie propozycji takich działań, aby nasza szkoła stała się miejscem, gdzie każdy czuje się dobrze i ma szansę na rozwijanie swoich pasji i zdolności. Uczestnicy mogli dowiedzieć się czym jest „odwrócona klasa” czy też poznać zasady działania metodą „ word cafe”. Zdjęcia z debaty oraz materiały ze szczegółowymi informacjami zamieszczamy poniżej.

Kolejnym punktem wdrażającym projekt będą warsztaty kulinarne zaplanowane na 13 maja. Będzie smacznie, kolorowo, a przede wszystkim razem…

Relacja już wkrótce. Zapraszamy.

https://www.dropbox.com/sc/nlo5f058g0lxhio/AADsrfLzw1rVQi79pwiu83eLa
https://www.youtube.com/watch?v=Mn2K-e5h7DU
http://www.pl.euhou.net/index.php/wiadomoci-mainmenu-49/321-katie-gimbar-i-jej-odwrocona-klasa