WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

28 kwietnia 2015r w kościele parafialnym w Naramie odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru, który szkoła otrzymała w darze od proboszcza parafii Jana Jurkowskiego. Tak uroczysta chwila była bardzo dobrym momentem do przypomnienia wszystkim sylwetki i dokonań Eugeniusza Kwiatkowskiego, patrona naszej szkoły.
Uroczystości rozpoczęły się mszą święta w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Naramie odprawioną przez księdza proboszcza Jana Jurkowskiego. Po mszy nastąpił moment poświęcenia sztandaru, który odbył się zgodnie z oficjalnym ceremoniałem. Nauczycielka p.Małgorzata Iskra odczytała tekst ślubowania po którym nastąpił moment poświęcenia sztandaru. Przedstawiciele organu prowadzącego, nauczycieli, uczniów i rodziców dokonali ucałowania sztandaru. Po tym akcie nastąpiła uroczysta jego prezentacja.
Po zakończonej mszy wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni przez proboszcza do oglądnięcia pięknej kaplicy kościelnej zwanej kaplicą aniołów, gdyż umieszczono w niej rzeźby 30 aniołów. Zbiory kaplicy maja być sukcesywnie uzupełniane przez kolejne egzemplarze.

Po powrocie do szkoły nastąpiła dalsza część uroczystości. Po przywitaniu przybyłych gości jako pierwszy głos zabrał dyrektor szkoły p.Paweł Zegartowski, po nim nastąpiły również wystąpienia przewodniczącego Rady Gminy i równocześnie sołtysa Owczar p.Ryszarda Krawczyka oraz przewodniczącego Rady Rodziców p.Jarosława Bińczyckiego. Wszyscy oni zwracali uwagę na zobowiązania jakie niosą ze sobą posiadanie przez szkołę patrona i sztandaru. Część oficjalną uroczystości zakończyło krótkie przedstawienie przypominające nam postać Eugeniusza Kwiatkowskiego, jego życie i dokonania, przygotowane przez uczniów z klas IV-VI pod kierunkiem p.Eweliny Paluch i p.Małgorzaty Iskry. Uczniowie w brawurowy sposób przy akompaniamencie p.Agnieszki Jurkiewicz wykonali znaną piosenkę „Morze, nasze morze”
Zapraszamy do wysłuchania jej pod adresem funpag’u gminy Zielonki: https://www.facebook.com/zielonki/videos/vb.150791011705693/748941578557297/?type=3&theater

Ostatnim punktem naszych uroczystości był poczęstunek dla gości, nauczycieli i dzieci przygotowany przez mamy naszych wychowanków. Bardzo serdecznie dziękujemy za włączenie się i pomoc w organizację tego szczególnego dnia.

Zapraszamy do galerii zdjęć 