WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

W związku ze zbliżającym się Świętem Szkoły w dniu 28 kwietnia 2015 r. (wtorek), zamieszczamy informację o zmianie organizacji zajęć w tym dniu jak niżej:
Organizacja dnia 28 kwietnia 2015 r. (wtorek)

ŚWIĘTO SZKOŁY I POŚWIĘCENIE SZTANDARU


Dzieci przychodzą do szkoły na godz. 8.45.

9.00 – 9.20 – przejazd do kościoła w Naramie

9.30 – 10.30 – msza w kościele w Naramie z poświęceniem sztandaru

10.30 – 10.50 - powrót do szkoły

11.00 – 12.00 – akademia (M.Iskra, E. Paluch)

12.00 – 13.00 – poczęstunek dla gości, rodziców

Serdecznie zapraszamy rodziców oraz sympatyków naszej szkoły do towarzyszenia nam w tak ważnym i uroczystym dniu