WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

Informujemy, że dzień 1 kwietnia 2015 r. (środa) jest wolny od zajęć dydaktycznych. W tym dniu odbędzie się sprawdzian klasy 6.

Dni 2 kwietnia (czwartek) , 3 kwietnia (piątek) oraz 7 kwietnia (wtorek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Ponadto przypominamy dzieciom uczestniczącym w projekcie Już pływam", że we wtorek 7 kwietnia br. jedziemy na basen . Zbiórka 13.30 przed budynkiem szkoły.