WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

Szanowni Rodzice
Informujemy, że rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2015/16 odbędzie się w terminie: 16 marca - 31 marca 2015 r.
Wzór wniosku wraz z załącznikami, harmonogram rekrutacji oraz akty prawne znajdują się poniżej. Są również dostępne w sekretariacie szkoły.
Zapraszamy

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA - pobierz plik

OŚWIADCZENIE MATKI/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA*) O ZAMELDOWANIU - pobierz plik

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELODZIETNOŚCI RODZINY - pobierz plik

Uchwała URG IV 5 2015 - pobierz plik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2015 Wójta Gminy Zielonki z dnia 19 lutego 2015 r. - pobierz plik

Zarządzenie nr 37/2015 Wójta Gminy Zielonki z dnia 19 lutego 2015r. - pobierz plik