WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

Informujemy, że Szkoła Podstawowa im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Owczarach zakwalifikowała się do projektu „Już pływam” realizowanego w 2015 roku w Gminie Zielonki przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach zadania: zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Celem tego projektu jest wzrost bezpieczeństwa dzieci z terenu Małopolski korzystających
z kąpielisk, nabycie podstawowych umiejętności pływackich, podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów, profilaktyka wad postawy przy jednoczesnym zachęceniu młodzieży do aktywnego spedzania wolnego czasu.

Projekt obejmuje zorganizowanie kursu pływania dla uczniów kl. 1-6 szkoły podstawowej.
W naszej placówce będzie on realizowany w dwóch etapach:

I etap – cykl 16 wyjazdów w okresie: marzec – czerwiec 2015 r. dla uczniów kl. 1-3 szkoły podstawowej (16 lekcji po 45 minut)

II – etap – cykl 16 wyjazdów w okresie: wrzesień – grudzień 2015 dla uczniów kl. IV – VI szkoły podstawowej (16 lekcji po 45 minut).

Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych instruktorów pod nadzorem ratowników na krytej pływalni w Zabierzowie.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia w zdobywaniu nowych umiejętności.