WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

Informujemy o zbliżającym się rozpoczęciu zapisów do oddziału przedszkolnego w Szkole podstawowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Owczarach dla dzieci pięcioletnich (ur. w 2010 r.). na rok szkolny 2015/2016.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji od 2 marca do 6 marca 2015 r. przyjmowane są deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez dzieci już uczęszczające do placówki.
Od 16 marca do 31 marca 2015 r. przyjmujemy wnioski o przyjęcie dzieci do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Owczarach. Wzór wniosku wraz z załącznikami zamieścimy w terminie późniejszym.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki na "dniu otwartym" 18 marca br. od godz. 16.30.
Poniżej zamieszczamy harmonogram rekrutacji oraz wzór deklaracji.

Deklaracja kontynuacja - pobierz plik

Harmonogram rekrutacji 2015 2016 - pobierz plik