WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

2 lutego 2015r naszą szkołę odwiedziła grupa Arkona z przedstawieniem historycznym pt: „Od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego czyli podróż przez Polskę pierwszych Piastów”. Spektakl przeznaczony był dla uczniów z klas IV-VI i obejmował informacje dotyczące kultury duchowej i materialnej dawnych Słowian. Zawierał  również scenki historyczne z pokazem walk wojów średniowiecznych. Po zakończonym widowisku, w którym aktorzy przybliżają dzieciom okres między rokiem 965 a 1138 uczniowie mieli możliwość bezpośredniego zapoznania się z replikami przedmiotów z tamtych czasów. Dzięki temu przedstawieniu nasi wychowankowie mogli w  bliższy sposób zetknąć się z historią znaną dotychczas jedynie z podręcznika.