WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

Informujemy, że zapisy do klasy 1 Szkoły Podstawowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Owczarach na rok szkolny 2015/2016 odbywać się będą od 2 lutego 2015 r. do 13 lutego 2015 r. Zasady przyjęć oraz rekrutacji oraz wszystkie niezbędne druki są do pobrania w sekretariacie szkoły oraz pod poniższą informacją.

Nasza szkoła, najmniejsza w gminie Zielonki, posiada małe zespoły klasowe (ok. 10 uczniów), co daje dzieciom przyjemną, wręcz domową atmosferę w procesie edukacji. Będąc szkołą publiczną posiadamy standardy szkoły prywatnej.
Dzięki Klubowi Odkrywców Talentów rozwijamy talenty każdego ucznia, dzięki czemu osiągają oni wysokie miejsca w konkursach gminnych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Możemy poszczycić się też bardzo dobrymi wynikami sprawdzianu po klasie 6 - w 2013 r. - I miejsce w gminie, w 2014 r. - II miejsce w gminie.
Na terenie placówki działa świetlica szkolna, zapewniamy też opiekę logopedy i pedagoga.
Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszej placówki na najbliższym "dniu otwartym" w naszej szkole tj. 18 marca 2015 r. od godz. 16.30.

Oświadczenia - pobierz plik

Wniosek - pobierz plik

Zgłoszenia - pobierz plik

Zasady rekrutacji - pobierz plik