WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

Szanowni Rodzice,
Samorząd Szkolny kolejny raz podejmuje się koordynacji akcji "Szlachetna Paczka" w naszej Szkole. Pomagamy razem ze stowarzyszeniem Wiosna, które stara się celowo i odpowiedzialnie wspierać ludzi realnie dotkniętych przez wszelaką biedę w wychodzeniu z dramatów życiowych .
Wszystkie informacje o rodzinie, której pomagamy oraz lista potrzeb znajdują się na tablicy Samorządu Szkolnego.
Tak jak w ubiegłym roku uczniowie zapakują paczkę w świąteczny papier. Akcja uczy nas solidarności z tymi, którzy często w sposób niezawiniony doświadczają niedostatku, choroby i braku pracy.

Zbieramy dary do 11 grudnia 2014 r.