WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

18 listopada w Naszej Szkole odbyła się wyjątkowa lekcja historii. Młodsi i starsi uczniowie spotkali się razem by posłuchać i porozmawiać o wartości, jaką jest dla nas wszystkich życie w wolnej Ojczyźnie. Tym samym obchodziliśmy Święto Odzyskania Niepodległości. Dzieci miały okazję wykazać się swoją wiedzą w konkursie dotyczącym dziejów Polski pod zaborami. Rozmawialiśmy o postawach patriotycznych w dawnej Polsce i obecnie. Wskazywaliśmy pamiątki historyczne z okresu zaborów rozsiane w naszej okolicy. Na koniec wszyscy obecni wysłuchali  recytacji wierszy patriotycznych w wykonaniu uczniów klas V i IV oraz wspólnie zaśpiewali pieśni patriotyczne.