WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

Już po raz drugi 10 listopada w budynku wielofunkcyjnym w Owczarach „Dolina Owczar” odbyła się Wieczornica Patriotyczna. Organizacji podjęli się Dyrektor, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Owczarach oraz Koło Gospodyń Wiejskich. O godz. 17 zacnych gości – wójta gminy Zielonki Pana Bogusława Króla, przewodniczącego Rady Gminy Pana Ryszarda Krawczyka, proboszcza parafii Narama Ks. Jana Jurkowskiego oraz licznie przybyłych mieszkańców Owczar przywitał dyrektor szkoły Pan Paweł Zegartowski, który przewodniczył Wieczornicy.

Podczas uroczystości nastąpiło przekazanie sztandaru Szkole w Owczarach przez jego ofiarodawcę Ks. Jana Jurkowskiego. Uświetniły ją występy artystyczne młodzieży szkolnej – uczniów klasy V i VI, przygotowane pod kierownictwem nauczycieli Pani Eweliny Paluch oraz Pana Andrzeja Niemca i Szkolnego Zespołu Artystycznego prowadzonego przez Panią Annę Krzyżak.
Oprawę muzyczną zapewnił zespół muzyczny pod kierownictwem Pani Agnieszki Jurkiewicz. Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych zjednoczyło pokolenia mieszkańców Owczar. Po części oficjalnej goście i organizatorzy w miłej atmosferze raczyli się przygotowanym poczęstunkiem.
Zapraszamy do obejrzenia reportażu fotograficznego autorstwa Pana Juliana Ślusarczyka z uroczystości zamieszczonego w galerii zdjęć:
„Wieczornica Patriotyczna 2014”