WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

21 października 2014r klasy IV-VI wybrały się na wystawę pt „Jestem stąd. Polska wielu narodów.” Organizatorem tej ciekawej inicjatywy był ZS w Korzkwi, który w ramach współpracy zaprosił nas do zapoznania się z ekspozycją. Rolę kustoszów pełniło trzech uczniów Gimnazjum, którzy w interesujący sposób przedstawili nam tematykę mniejszości etnicznych i narodowych w Polsce. Po krótkim wyjaśnieniu różnicy pomiędzy mniejszościami etnicznymi i narodowymi oraz przedstawieniu przykładów występujących na terenie naszego kraju skupiliśmy się na poznaniu trzech grup: Tatarów, Romów i Żydów. Po krótkim wykładzie naszych prowadzących odbyły się warsztaty plastyczne podczas których dzieci tworzyły plakaty. Byliśmy podzieleni na trzy grupy, każda zajmowała się zrobieniem plakatu dotyczącego innej mniejszości narodowej. Nasze spotkanie zakończył quiz wiedzy nagradzany słodkimi upominkami.
Bardzo dziękujemy ZS w Korzkwi za zaproszenie nas i umożliwienie nam zapoznania się z tą bardzo ciekawą wystawą.