WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

14 października to już tradycyjnie w naszej szkole dzień szczególny dla pierwszoklasistów. Właśnie w tym dniu zostają uroczyście przyjęci do grona uczniowskiego. Z tej okazji nasi najmłodsi wychowankowie przygotowali pod okiem swojej wychowawczyni pani Beaty Nurek piękny program artystyczny, czym udowodnili swoją gotowość dołączenia do braci szkolnej. Po przedstawieniu odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszaków oraz ważny dla nich moment – pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej w Owczarach.
Po wystąpieniu pierwszaków pan dyrektor na swoje ręce przyjął życzenia skierowane do całego Grona Pedagogicznego oraz pracowników szkoły złożone przez pana Bogusława Króla – wójta gminy Zielonki, pana Ryszarda Krawczyka – przewodniczącego Rady Gminy Zielonki oraz Radę Rodziców reprezentowaną przez przewodniczącego pana Jarosława Bińczyckiego oraz panią Magdalenę Michalik.
Po miłym akcencie składania życzeń pan dyrektor odebrał również nagrodę przyznaną przez wójta gminy Zielonki za swoja pracę na rzecz szkoły w Owczarach w poprzednim roku.
Kolejnym punktem programu było wystąpienie przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, którzy zwięźle przypomnieli nam rolę KEN oraz złożyli najlepsze życzenia od wszystkich uczniów skierowane do nauczycieli i pracowników administracji. Na zakończenie części oficjalnej uroczystości opiekun SU pani Ewelina Paluch uhonorowała pamiątkowym dyplomem Dominika Michalika za inicjatywę zorganizowania na terenie szkoły zawodów samolotowych modeli kartonowych. Zawody rozegrano w dwóch kategoriach, w klasach młodszych zwyciężył Kamil Michalik, w klasach starszych Dawid Nowakowski. Obaj zwycięzcy również otrzymali pamiątkowe dyplomy.
I na tym zakończyliśmy część oficjalną uroczystości. W dalszej nieoficjalnej części odbył się krótki pokaz cyrkowy (żonglerka, gra na bębnach) oraz mini warsztaty cyrkowe dla uczniów.
Pięknym ukoronowaniem tego szczególnego dnia było przyjęcie dla pierwszoklasistów przygotowane przez wspaniałe mamy, na które zaproszenie otrzymali również wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły. Był piękny tort, pyszne ciasta i przede wszystkim serdeczna domowa atmosfera.
Grono Pedagogiczne bardzo serdecznie dziękuje wszystkim rodzicom za miłe życzenia oraz zaangażowanie w życie szkoły okazywane na co dzień, natomiast do rodziców klasy pierwszej kierujemy dodatkowe słowa podziękowania za wspaniały poczęstunek.
Zapraszamy do galerii zdjęć 